Opis technologii w przemyśle

Opis technologii zwalczania rdzy

Teoria mówiąca, że korozja metalu jest wyłącznie wynikiem reakcji jonowych pomiędzy metalem, a jego otoczeniem nie daje nam rzeczywistego obrazu zjawiska. Rdza pod względem chemicznym nie jest statycznym związkiem żelaza, ale należy ją traktować jako proces – złożony i dynamiczny, bezustannie ewoluujący.

Jeśli przyjrzymy się rdzy, stwierdzimy, że to nie tylko tlenki żelaza. Znajdziemy tam rozpuszczalne w wodzie sole żelaza, węglany wapnia i magnezu, chlorek wapnia. W ich cząsteczkach doskonale utrzymuje się wilgoć i tlen atmosferyczny. Jeżeli na tak złożoną chemicznie powierzchnię położymy warstwę ochronną, to niewątpliwie zmniejszymy dynamikę procesów korozyjnych przez blokadę dostępu tlenu. Ale pod nią trwać będzie dalej spowolniony proces korozji.

Jak walczyć z rdzą?

Aby skutecznie zahamować opisany wyżej proces należy wykonać kompleksową, a przede wszystkim długoterminową ochronę powierzchni metalu. Musi ona polegać na definitywnym usunięciu wszystkich potencjalnych szkodliwych „składników” procesu. Metoda usunięcia zależna więc będzie także od miejsca występowania rdzy.

 

Mamy dwie możliwości – usuwanie mechaniczne i chemiczne

Usuwanie mechaniczne ma tę zaletę, że przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, jak np. czyszczenie suchym lodem, otrzymujemy idealnie powierzchnie dające długoterminowy efekt ochronny. Jednak wiemy z praktyki, że mechaniczne usunięcie warstwy rdzy ze wszystkich obszarów nie jest możliwe. Zawsze pozostaną miejsca i przestrzenie (spawy, profile zamknięte itp.) skąd „uśpione” zanieczyszczenia wznowią po chwili swą niszczycielską działalność. We wszystkich tych miejscach, obszarach niedostępnych dla metody mechanicznej, skuteczny efekt osiągniemy wyłącznie stosując rozwiązanie chemiczne, dopiero wtedy powstrzymamy proces destrukcji metalu.

Rozwiązaniem jest więc zastosowanie środka chemicznego do usuwania rdzy – takim środkiem jest Fertan konwerter rdzy. Połączone działanie środka Fertan i dodatkowych warstw ochronnych (np. wosków) sprawi, że potencjalnie groźne naloty soli czy innych czynników korozyjnych spotykanych w dalszej eksploatacji będą mogły być łatwo spłukane i wysuszone.

Tam, gdzie niezbędna jest największa ochrona – we wnękach, progach czy słupkach, skuteczność procesu zapewnimy poprzez kilkukrotnie położenie cienkiej warstwy substancji ochronnych uzyskując w efekcie jednolitą i szczelną warstwę osłonową. Skutecznie zabezpieczona przez konwerter rdzy powierzchnia metalu może być również poddana dalszej ochronie w procesie gruntowania i malowania – bez obaw, że pod warstwą wykończeniową trwać będzie proces korozyjny.

Należy więc stwierdzić, że dopiero zastosowanie środków chemicznych jako wspomaganie mechanicznych metod czyszczenia jest rozwiązaniem optymalnym. Środki te, stosowane zarówno do oczyszczenia powierzchni już zaatakowanych przez korozję jak i profilaktycznie na czyste powierzchnie pozwolą dłużej żyć naszym przedsięwzięciom.

Nasi specjaliści doradzą Ci jak uporać się ze rdzą oraz jak jej zapobiegać. 
22 649 44 79 +48 696 747 990