Zastosowanie produktów FERTAN

Usuwanie korozji z połączeń zaginanych oraz spoin

W ramach prac przygotowawczych przede wszystkim powinny być staranie oczyszczone zewnętrzne powierzchnie połączeń zaginanych. Wżery rdzy i wszelkie otwory powinny być dostępne dla właściwej penetracji preparatu. Dla ułatwienia dostępu oraz uniknięcia zabrudzeń zaleca się usunięcie tapicerki.

Wewnątrz profili FERTAN powinien być stosowany bezpośrednio na połączenia zaginane przy pomocy pistoletu natryskowego pod ciśnieniem około 4 barów (60 psi). Dzięki swoim własnościom penetrującym preparat przeniknie do wnętrza zagięć. Aby uniknąć plam i śladów FERTAN powinien być jak najszybciej zmyty wodą. Nie jest to jednak istotne, jeśli dana powierzchnia będzie później malowana.

W przypadku połączeń zaginanych warstwa FERTAN-u powinna być pozostawiona na 24 godziny a następnie obficie przemyta czystą wodą. Można to również zrobić przy użyciu pistoletu natryskowego. Woda spłynie wraz z pyłem i zanieczyszczeniami przez otwory odpływowe. Dlatego też należy pamiętać, że muszą one być drożne. Zagięcia są teraz całkowicie wolne od rdzy i przygotowane do zabezpieczenia woskiem.

W procesie zabezpieczania pokrywy silnika oraz drzwi należy użyć końcówki natryskowej do profili zamkniętych, jeśli to możliwe to w połączeniu z wysokociśnieniowym pistoletem natryskowym do wnęk. Podobnie należy postępować w przypadku wszelkich innych wnęk, szczególnie tam, gdzie występują mniejsze otwory rewizyjne i nie można się do nich dostać używając zwykłej końcówki (8-10 mm).

Po nałożeniu warstwy FERTAN-u i jej wyschnięciu (ok. 24 godzin) należy profile przepłukać wodą używając mniejszej dyszy (o średnicy maksimum 7 mm) do momentu, aż zaobserwujemy wypływ czystej wody.

W procesie zabezpieczania końcowego zawsze najpierw użyj cienkiej warstwy silnie penetrującego preparatu PREWAX i odczekaj 24 godziny. Środek do końcowego zabezpieczenia (wosk HT) nie powinien być nakładany zbyt obficie, aby nie powodować problemów przy późniejszym malowaniu. Jeśli na wnękach na masce, klapie bagażnika lub panelu drzwi widać wycieki spowodowane nadmiarem wosku, należy go usunąć rozcieńczalnikiem.

W przypadku bardzo wąskich profili zamkniętych (a w związku z tym mniejszych otworów) FERTAN może być wtryskiwany za pomocą ręcznego pistoletu z obrotową dyszą 360 °. Użycie tego urządzenia zalecane jest także w przypadku wstępnego zabezpieczenia warstwą PREWAX.

UWAGA: Po zakończeniu procesu zabezpieczania pamiętaj o udrożnieniu wszystkich otworów odpływowych dla wody. Na zewnętrzne powierzchnie oczyszczonych z korozji preparatem FERTAN płaszczyzn karoserii należy użyć położyć cienką warstwę substancji FERPOX, w ramach dodatkowej ochrony.