Zastosowanie produktów FERTAN

Usuwanie rdzy z profili zamkniętych

W profilach zamkniętych, podobnie jak w miejscach omówionych wyżej, też powstaje rdza i korozja. Aby skutecznie wyeliminować te zjawisko oraz zapobiec jego odnowieniu się w przyszłości musimy przede wszystkim wiedzieć jak korozja powstaje. Jedynie po świadomej diagnozie będziemy w stanie skutecznie poradzić sobie z rdzą.

Jak powstaje rdza? Korozja powstaje w wyniku procesu elektrochemicznego, który nasila się, jeśli nie są podjęte właściwe kroki zapobiegawcze. Proces elektrochemiczny rozpoczyna się od efektu kondensacji wody na wewnętrznych powierzchniach metalowych. Tam do powstałej wilgoci dołączają sole tworząc kwas, agresywnie atakujący metal oraz wszystkie powłoki zabezpieczające, po pewnym czasie powodując ogromne zniszczenia. W wewnętrznych przestrzeniach nadwozia unoszą się, osadzają i utwardzają pod wpływem wysokiej temperatury cząsteczki brudu, w połączeniu z wodą wzmacniając procesy korozyjne. Badania i praktyka wykazują, że wszelkie profile zamknięte oraz wnęki są znakomitym „magazynem” wody.

W wielu profilach zamkniętych samochodu temperatury w lecie osiągają blisko 90º, a w nocy, gdy temperatura spada, następuje zauważalny wzrost wilgotności atmosferycznej i silny efekt kondensacji. W praktyce elementy te powinny być uznane za przestrzenie wilgotne, a nawet mokre przez cały czas, w dzień i w nocy. Negatywne skutki tego zjawiska często dotyczą samochodów klasycznych, ponieważ w tych pojazdach aktywna ochrona przeciwkorozyjna właściwie nie istniała. Oznacza to, że spawy czy zachodzące na siebie spoiny są często punktami najsłabszymi. Takie niedoskonałości w ochronie antykorozyjnej podczas konstrukcji pojazdu nie mogą być później poprawione, ponieważ są one nieodłączną częścią projektu.

Zabezpieczenie profili, czyszczenie mechaniczne lub odrdzewianie będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszystkie (!) przestrzenie zamknięte zostaną otwarte. A to oznacza, że trzeba będzie później ponownie je zaspawać, co spowoduje dalsze problemy, ponieważ nowe spawy nie będą zabezpieczone od wewnątrz.

Zabezpieczenie już zardzewiałych profili zamkniętych jedynie warstwą uszczelniającą (np. lakierem lub powłoką antykorozyjną) oznacza, że rdza oraz szkodliwe substancje chemiczne obecne w rdzy zostaną pokryte uszczelniaczem, ale mogą powodować dalsze uszkodzenia. Takie działanie nigdy nie będzie właściwym rozwiązaniem! Rdza w połączeniu ze szkodliwymi substancjami chemicznymi spowoduje, że pod tą powierzchnią zabezpieczającą, na skutek osmozy chemicznej, powstaną pęcherze, w których rozpocznie się jeszcze bardziej niebezpieczna korozja. Zatem najważniejsze jest usunięcie rdzy i szkodliwych substancji chemicznych, przed rozpoczęciem jakiekolwiek działań w celu ustalenia rzeczywistego stanu karoserii i wymiany poważnie skorodowanych części dla zapewnienia długotrwałej odporności szkieletu nadwozia.

Jeśli szkielet nadwozia jest w dobrym stanie należy koniecznie usunąć rdzę oraz szkodliwe substancje chemiczne przy pomocy preparatu FERTAN, w ramach przygotowania do ostatecznej ochrony, która zostanie zastosowana później. Aby usunąć rdzę i substancje chemiczne, należy wstrzyknąć preparat do wszystkich profili zamkniętych za pomocą pistoletu natryskowego do profili, wyposażonego w dyszę 360º. Wymagane ciśnienie dla normalnego pistoletu to 7-9 barów, dla pistoletu do profili zamkniętych 3-4 barów. Użycie ręcznego spryskiwacza jest zalecane jedynie w przypadku drzwi, masek, itp., ponieważ maksymalne ciśnienie takiego urządzenia to około 1,2-1,5 bara, co nie jest wystarczające dla atomizacji produktu FERTAN w typowych profilach zamkniętych. Pamiętaj, że produkt aby skutecznie działać musi dotrzeć do wszystkich połączeń, spoin oraz przestrzeni dwuwarstwowych.

W przypadku obszarów z luźnymi płatami rdzy, odrywającymi się od powierzchni i pozostającymi na dnie profilu zamkniętego zalecane jest dwukrotne zastosowanie preparatu FERTAN. Zapewni to ich wystarczające rozdrobnienie i skuteczne wypłukanie wodą. Przy takim rozwiązaniu przy pierwszym użyciu możesz zmieszać FERTAN z około 50% wody, spryskać wnętrze profilu i pozwolić działać preparatowi przez przynajmniej 48 godzin przy temperaturze 20 ºC. W tym czasie pojazd może być normalnie używany. Jeśli temperatury będą niższe niż 20 ºC, na przykład w nocy, czas działania powinien być przynajmniej dwukrotnie dłuższy. FERTAN nie powinien być stosowany przy temperaturach poniżej 5 ºC.

Wypłukiwanie Po upływie zalecanego czasu działania preparatu, dokładnie przemyj wodą profile zamknięte. Użyj około 15 litrów wody na każdy zużyty litr preparatu FERTAN stosując pistolet ciśnieniowy na poziomie 6 barów, a pistolet do profili na poziomie 4 barów. Podczas procesu wypłukiwania nie parkuj pojazdu na jasnym podłożu, kafelkach, płytach chodnikowych, itp., ponieważ spływająca woda pozostawi plamy.

Teraz rozpyl nierozcieńczony FERTAN wewnątrz wciąż wilgotnych profili zamkniętych, tak jak opisano to wyżej i pozwól działać preparatowi ponownie w 20 ºC przez przynajmniej 24 godziny. Także w tym przypadku, pojazd może być normalnie używany, a trwałość tego zabiegu (bez zabezpieczenia końcowego) sięga 6 miesięcy (np. w lecie).

Zabieg ten może wydawać się skomplikowany, ale tylko w ten sposób cała rdza i szkodliwe substancje chemiczne mogą być skutecznie usunięte z profilu zamkniętego, który może być finalnie zabezpieczony przed nową korozją za pomocą wosku ochronnego.

Działanie Chcielibyśmy wyjaśnić działanie preparatu FERTAN w profilach zamkniętych. Nasz produkt składa się z trzech podstawowych składników, które ułatwiają usuwanie istniejącej rdzy oraz soli mineralnych i kwasów poprzez działanie połączone. W efekcie odsłonięty metal jest wystawiony na działanie cynku i jednocześnie pokryty osłoną cynkowo-fosforanową w formie katodowej warstwy ochronnej. Dodatkową ochronę zapewnia pozbawiony Fe³ kompleks kwasu taninowego, znany jako HOPEITE Zn3(PO4).2 4H20 oraz Zn2Fe(P04). 4H2O. Warstwa ta jest całkowicie nierozpuszczalna w wodzie i zabezpiecza metal na co najmniej sześć miesięcy. W celu usunięcia luźnych cząsteczek rdzy oraz zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, profil zamknięty powinien być zawsze dokładnie wypłukany wodą. Zaleca się praktyczną zasadę: 15 litrów wody na każdy litr preparatu FERTAN. Woda użyta do spłukiwania nie spowoduje nowej korozji, ponieważ warstwa, która powstała na powierzchni profilu zamkniętego jest całkowicie nierozpuszczalna w wodzie. Powinno się także pamiętać, że woda rozcieńcza elektrolity i pozwala im wypłynąć, co znacznie utrudnia postęp korozji. Prosimy o pozbywanie się wody użytej do spłukiwania w sposób przyjazny dla środowiska.

Otwory W celu najskuteczniejszego zabezpieczenia profili zamkniętych za pomocą pistoletu do profili należy udrożnić wszystkie otwory odpływowe w karoserii. Jeśli samochód nie posiada takich otworów, należy je wykonać. Powinny one być wykonane w miejscach, gdzie nie wpłyną na wygląd lub spójność karoserii. Podczas tej czynności zadbaj o zdobycie odpowiednich uszczelniających pierścieni wzmacniających. Następnie wywierć otwory o odpowiedniej średnicy. Podczas wiercenia otworów pokryj wiertło smarem, aby opiłki nie mogły dostać się do profilu zamkniętego – mogłoby to w następstwie spowodować korozję. Podczas wiercenia otworów zadbaj o to, aby każdy z nich był zapisany – rób notatki na kartce papieru. Jeśli plan profilu zamkniętego jest dostępny u producenta, oczywiście używaj go jako przewodnika.

Aby upewnić się, że woda użyta do płukania nie pozostała w spoinach oraz niższych miejscach, podnieś pojazd za pomocą lewarka; najpierw lewą stronę z przodu, następnie lewą stronę z tyłu, itd., pozwalając wodzie całkowicie wypłynąć. Kiedy profil zamknięty lub wnęka zostały całkowicie wypłukane stają się one wolne od rdzy oraz substancji szkodliwych – po wysuszeniu powierzchni, można je pokryć woskiem.

Ochrona końcowa Podczas nakładania materiałów do końcowej ochrony profili zamkniętych i wnęk należy pamiętać o kilku rzeczach. Proces zaaplikowania ochrony końcowej powinien być przeprowadzony w temperaturach powyżej 20ºC. Dotyczy to zarówno temperatury karoserii pojazdu jak i samego preparatu. Podczas nakładania wosku zabezpieczającego prosimy o przestrzeganie zasad jego stosowania, co zostanie opisane niżej.

Ochrona końcowa – faza wstępna W 2010 roku opracowaliśmy nowy produkt, PREWAX, o zwiększonej zdolności penetracyjnej spawów, spoin i wszelkich innych przestrzeni zapewniając wzmocnioną ochronę w tych krytycznych miejscach.

Stosowanie wosku zabezpieczającego Powłoka zabezpieczająca powinna składać się z kilku cienkich warstw. Pozwól każdej warstwie schnąć co najmniej 12 godzin, tak aby mógł wyparować cały rozpuszczalnik. Ponieważ na powierzchni warstwy wosku potrafią powstać drobne pęknięcia należy nałożyć 3-4 warstwy produktu tak, aby stworzyć bardzo mocny, homogeniczny płaszcz ochronny. Powstała w ten sposób powłoka będzie znacznie mocniejsza niż jedna cienka warstwa i zapewni znacznie dłuższą ochronę. Występuje tu przejrzysta analogia do wielowarstwowego nakładania powłok lakierniczych. Zalecane ciśnienie przy nakładaniu warstw wosku to 7,5 do 9,5 bara dla pistoletu ciśnieniowego i 3,5 do4,5 bara dla pistoletu do wnęk.