Odrdzewianie i zabezpieczanie zbiorników

TAPOX 2K został specjalnie opracowany w celu wytworzenia powłoki odpornej na oddziaływanie wszelkiego typu paliwa oraz w celu zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników. Może być stosowany jako powłoka wewnętrzna w aluminiowych lub stalowych zbiornikach paliwa, oleju opałowego, zbiornikach balastowych łodzi i statków (nie nadaje się do zbiorników z wodą pitną).

Stalowe zbiorniki paliwa są szczególnie podatne na wewnętrzne rdzewienie. Dawniej, kiedy stosowano paliwa z dodatkami ołowiowymi problem korozji zbiorników paliwa nie był szczególnie dokuczliwy. Niestety paliwa bezołowiowe zawierają specjalne dodatki jak np. MTBE, które oddziałują niekorzystnie na powierzchnie wewnętrzne zbiorników. Procesy te występują nawet w zbiornikach silników dwusuwowych zawierających mieszankę benzyny z olejem. Praktykowane niegdyś utrzymywanie maksymalnego poziomu paliwa w zbiorniku nie chroni obecnie przed ich korozją, dlatego też zabezpieczenie ich wnętrza stało się ważnym elementem procesu restauracji pojazdu. Wiadomo wszak, że korozja zbiornika, to nie tylko możliwość perforacji jego ścianek, ale zanim to nastąpi oznacza dla nas niekończące się kłopoty z układem zasilania. Dlatego pokrycie wnętrza zbiornika TAPOX -2K zabezpiecza nas przed tymi kłopotami.

Prawidłowe nałożenie powłoki wymaga ścisłego przestrzegania opisanego poniżej sposobu postępowania. Jeżeli zbiornik paliwa skorodował wewnętrznie należy zachować następującą procedurę.

1. Zbiornik zdemontować z pojazdu i całkowicie usunąć z niego paliwo. Pozamykać wszelkie otwory zbiornika i wlać do niego około 50cm³ płynu myjącego i dodać gorącej wody. Można użyć dowolnego środka myjącego np. do naczyń. Celem tej operacji jest wstępne umycie zbiornika i usunięcie wszelkich ruchomych pozostałości i zanieczyszczeń. Należy poruszać zbiornikiem tak, aby mieszanina mogła dotrzeć we wszystkie jego zakątki. Pozostawić zbiornik na około godzinę poruszając nim co jakiś czas. Następnie zlać płyn myjący i wypłukać wodą.

W kolejnych operacjach niezbędne jest użycie gumowych rękawic ochronnych!

2. Wlać do zbiornika odpowiednią ilość roztworu środka FEDOX. Roztwór koncentratu FEDOX należy przygotować używając: 1-część koncentratu FEDOX oraz 9-części wody podgrzanej do temp. ok 50-60°C. Po połączeniu koncentratu z podgrzaną wodą dokładnie wymieszać powstały roztwór i wlać do zbiornika, a następnie pozostawić na min. 12 godzin w temperaturze ok. 20°C. Następnie zlać roztwór do plastikowego pojemnika. Jeżeli płyn nie jest mocno zanieczyszczony można go jeszcze użyć do kolejnych odrdzewień. Można go także przefiltrować używając do tego celu np. filtra do kawy.

3. Dokładnie wypłukać zbiornik wodą, następnie wskazane jest otwarcie wszystkich otworów w celu dokładnego opróżnienia zbiornika z wody.

4. Wnętrze zbiornika powinno być wilgotne przed wykonaniem operacji. Przez otwór wlewowy wlać FERTAN Rust Converter (licząc 250ml na 10-12 litrów pojemności zbiornika, a 1000ml na 40-50 litrów zbiornika). Pozamykać wszystkie otwory.i wstrząsać zbiornikiem tak, aby całe jego wnętrze zostało dokładnie pokryte konwerterem. Zaleca się pozostawienie na chwilę zbiornika w różnych pozycjach. Powodzenie całej operacji w dużym stopniu zależy od dokładnego pokrycia najmniejszych zakamarków zbiornika konwerterem FERTAN. Zlać nadmiar płynu do czystego plastikowego pojemnika (można go użyć ponownie). Odsłonić wszystkie otwory zbiornika i pozostawić w temperaturze 20ºC, aby zaszły odpowiednie reakcje chemiczne. Po upływie 24 godzin dokładnie wypłukać zbiornik wodą. Następnie starannie wylać resztki wody ze zbiornika i pozostawić go do wyschnięcia.

5. Pokrywanie powłoką ochronną TAPOX 2-K. Opakowanie zapewnia poprawne proporcje obu komponentów i wystarcza na pokrycie wnętrza zbiornika paliwa o pojemności ok. 30 litrów.

Przed pokryciem, TAPOX 415g dokładnie wymieszać z utwardzaczem TX10 125g. Jeśli używasz oryginalnego korka wlewowego, zaleca się przysłonięcie go za pomocą folii z tworzywa sztucznego, aby uniknąć uszkodzenia jego mechanizmów. Wlać do wnętrza zbiornika dokładnie wymieszany TAPOX z utwardzaczem TX10. Pozamykać wszystkie otwory zbiornika. Wielokrotnie obracać zbiornikiem w celu dokładnego rozprowadzenia środka wewnątrz zbiornika. Upewniwszy się, że środek dostał się do wszystkich zakamarków zbiornika, zdjąć wszystkie korki ze zbiornika i zlać nadmiar środka do oryginalnego opakowania i przechować go w zamknięciu w temperaturze ok. 4°C (np. w lodówce) – można wykorzystać do innych celów w ciągu 12 godz. Wszelkie zabrudzenia wyciekającym TAPOXem natychmiast usuwać za pomocą rozpuszczalnika Nitro.

Następnie odwrócić zbiornik tak, aby największy otwór znalazł się na dole i pozwolić mu na wysychanie przez około 30-60 minut. Po czym zapewnić delikatny przepływ powietrza przez zbiornik przez około 3 godziny. Zalecane ciśnienie powietrza z kompresora to 0,2-0,4 bar. Wyższe ciśnienie może powodować uszkodzenie naniesionej powłoki ochronnej. Pełne stwardnienie powłoki następuje po około 6 – 12 godzinach (w zależności od warunków otoczenia). Zbiornik pozostawić na minimum 5 dni (120 godzin) w temperaturze 20°C w celu ostatecznego utwardzenia powłoki.

Opisane powyżej postępowanie wydaje się pracochłonne i zajmujące sporo czasu to jednak gwarantuje, że nałożone warstwy ochronne nie będą odpryskiwały w przyszłości dając optymalne zabezpieczenie zbiornika paliwa.

UWAGA: nie używać żadnych urządzeń typowo elektrycznych (odkurzaczy, suszarek itp.) gdyż opary Tapoxu są łatwopalne i wybuchowe. Nie wolno też używać otwartego ognia i należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.