Zastosowanie produktów FERTAN

Co roku rdza i korozja powodują zniszczenia warte miliardy złotych. Jest więc zrozumiałe, że coraz większa liczba właścicieli chce zabezpieczyć swoje samochody i inne metalowe urządzenia przed tymi właśnie zagrożeniami.

Przede wszystkim należy pamiętać, że ponad 75% rdzy na karoserii tworzy się wewnątrz jej konstrukcji. Dlatego też naprawdę skuteczna ochrona musi dotyczyć źródła problemu – profili zamkniętych oraz spoin.

Nasz produkt FERTAN® Rust Converter dzięki swoim własnościom penetrującym jest niezwykle skuteczny właśnie w profilach zamkniętych i w miejscach połączenia blach. Eliminuje rdzę już istniejącą oraz chroni metal przed dalszą korozją.

Nasza oferta dotyczy oczywiście nie tylko samochodów, ale także wszystkich przedmiotów wykonanych z metalu. Dlatego dostarczamy FERTAN® także do celów przemysłowych, dla rurociągów, statków oraz instalacji portowych.

Z najlepszymi pozdrowieniami Specjaliści z FERTAN